Imported from Beboerbladet

BL's kredsformand for 9. kreds, Iris Gausbo

22 views
March 10, 2015
BL består af 11 kreds, som har til formål at skabe rum for at drøfte problematikker, som er særlige for den del af Danmark, som den enkelte kreds dækker. Men helt overordnet er kredsrepræsentanten de almene beboeres forlængede og politiske arm. Og netop der har kredskonferencen sin berettigelse, forklarer Iris Gausbo.

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Add a comment...
Post as (log out)