Interne videoer

Vil du nå ud til 1 mio. danskere?

277 views
Ole Ellekrog fortæller, hvordan det er at være journalistpraktikant i kommunikationsafdelingen hos interesseorganisationen BL - Danmarks Almene Boliger. BL ligger placeret i Studiestræde, ved Rådhuspladsen i København.

BL udgiver to publikationer. Beboerbladet og Boligen.

Beboerbladet udkommer fire gange om året og har et oplag på mere end 500.000 blade. Alle der bor i en almen bolig i Danmark modtager bladet.

Boligen udkommer 11 gange om året og har et oplag på 30.000 og henvender sig til boligsektoren og skriver om boligpolitik, hjemløshed, flygtninge, social økonomi, boligsociale tiltag, arkitektur, boformer og meget af andet.

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Add a comment...
Post as (log out)