Imported from Beboerbladet

BL's næstformand for 9. kreds Allan Nielsen

8 views
March 10, 2015
BL består af 11 kredse, som har til formål at skabe rum for at drøfte problematikker, som er særlige for den del af Danmark, som den enkelte kreds dækker. Men helt overordnet er kredsrepræsentanten de almene beboeres forlængede og politiske arm. Og netop der har kredskonferencen sin berettigelse, forklarer Allan Nielsen.

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Add a comment...
Post as (log out)